top of page

VISUAL EXPERIENCES

 

כשהמישלמה ליפו (הגוף שאחראי על יפו בתוך עיריית תל-אביב) פנו אלינו כדי שנפיק להם סרט אנימציה קצר שמסביר לתושבי האזור על עבודות התחזוקה שמתבצעות ברחוב יפת, לא חשבנו שבסופו של דבר נחדש להם את המיתוג ונבנה להם שפה ויזואלית חדשה.

 

הסרט הסביר בצורה קלילה וברורה על הטכנולוגיה החדשנית שבאמצעותה יפתרו את בעיות הניקוז ברחוב יפת עם הפרעה מינימלית לתושבים בזמן העבודות.

כשהעבודות החלו בפועל והוקמה גדר מסביב לאזור החפירות, הצענו למישלמה לעצב פריימים מתוך הסרט בפורמט ענק שיודבקו על הגדר ויתנו פרטים נוספים לתושבים.

 

בשלב האחרון הוחלט על ריענון הלוגו והמיתוג של המישלמה. וכך יצרנו עבורם שפה ויזואלית חדשה שיוכלו להשתמש בה בפרסומים, פוסטים, מצגות ושאר מטרות של הארגונים והמוסדות השונים בעיר.

המישלמה ליפו
bottom of page