top of page

VISUAL EXPERIENCES

בכל יום מורים ומורות נתקלים בסיטואציות מגדריות בכיתה. מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, ביקשו מאיתנו להפיק תוצא שיאפשר למורות ומורים ברחבי הארץ לבחון כיצד נכון להתמודד עם המקרים האלו.


בסרט האינטראקטיבי יוכלו הצופים לבחור כיצד המורה תגיב, ומה יהיו ההשלכות לכך. קחו לכם כמה דקות והיכנסו לנעליה של מורה בכיתה.

מגדר

בבית

הספר

bottom of page